• Twoje domowe zacisze
  • Twoje domowe zacisze
  • Twoje domowe zacisze
  • Twoje domowe zacisze
  • Twoje domowe zacisze

Dla Akcjonariuszy

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO KLINY-ZACISZE S.A.
ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 000034565

kapitał zakładowy 9 120 000 zł w całości wpłacony

NIP: 944 179 14 03
REGON: 351535427


Brak nowych komunikatów

Brak nowych komunikatów

Brak nowych komunikatów

Brak nowych komunikatów