• Twoje domowe zacisze
 • Twoje domowe zacisze
 • Twoje domowe zacisze
 • Twoje domowe zacisze
 • Twoje domowe zacisze

ADRES DO KORESPONDENCJI

 • TBS Kliny Zacisze S.A.
  ul. Wadowicka 6 wejście 11
  30-415 Kraków

SIEDZIBA FIRMY

 • TBS Kliny Zacisze S.A.
  ul. Wadowicka 3A
  30-347 Kraków

KONTAKT

GODZINY PRACY

 • biuro: poniedziałek - piątek 8:00-16:00
 • dyżury administracji: wtorek i czwartek 8:00-16:00
 • dyżury zarządu: czwartek 14:00-16:00
 • przyjęcie stron: wtorek i czwartek g. 8.00-16.00